Sepatah Kata untuk Tahun Baru (2)

Jan 2, 2022

‘Negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah.’ Ulangan 11:11 

Tahun ini Anda akan menghadapi beberapa gunung dan melewati beberapa lembah. Anda membutuhkan keduanya. Kekuatan yang didapatkan saat menaiki dan menaklukan gunung yang terakhir yang akan menuntun Anda melewati lembah berikutnya. Dalam lembah itulah tempat buah yang paling manis tumbuh. Itu disebabkan lembahnya diairi oleh sungai yang mengalir dari pengunungan.

Yesus berkata, ‘Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.’ (Yohanes 15:8) Tahun ini, Yesus menginginkan Anda lebih berbuah dalam pelayanan-Nya. Dia juga memberitahu caranya: ‘Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.’ (Yohanes 15:4–5)

Buah seperti apa yang Tuhan cari dalam hidup Anda tahun ini? Paulus memberitahu kita: ‘Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.’ (Galatia 5:22–23) Bukan persoalan bekerja secara rajin dan efisien untuk menghasilkan panen yang melimpah dari upaya Anda sendiri – persoalannya adalah hidup di dalam Pokok Anggur [Yesus] sehingga Roh Kudus dapat bekerja atas nama Anda.

Oleh sebab itu, tahun ini bila Anda menghadapi suatu gunung atau melewati suatu lembah, ingatlah bahwa Tuhan bersama Anda.

SoulFood: Maz 23, Yoh 10:7–18

Renungan Hari Ini [The Word for Today] is authored by Bob and Debby Gass and published under licence from UCB International Copyright ©

en English
X