Koe Ngaue’ ke fai ‘i he loto’

Mou manatu ki he taimi ‘o e ma’u me’atokoni efiafi, ‘ikai ha telefoni to’oto’o’? Feohi fiefia e ngaahi kaume’a’ moe famili’, ikai toe uesia ‘e he tekinolosia’? ‘I hotau to’utangata’ ni kuo mole e momona ‘o e fetu’utaki’ mo e feohi vaofi’- pea ‘oku ne uesia ai hotau...